Jente som bærer ved

Vedeldning – det klimatvänliga alternativet

För våra efterkommandes skull vill de allra flesta göra klimatvänliga val. Därför är det bra att veta att ved är en förnybar och kortrest resurs och att renbrännande, vedbaserade eldstäder från Jøtul är en miljövänlig värmeform. Det gör det extra tillfredsställande att krypa ned i mysfåtöljen framför vedspisen eller kaminen med en god bok – och bara njuta ljudet av knastrandet från brasan. Ljudet av livskvalitet!

Tryggheten och glädjen med att samlas runt bålet finns djupt förankrad i oss – ända sedan allra första början, när elden användes för att laga mat, hålla vilda djur borta och inte minst unna sig ljus och värme.

Som tur är har världen gått vidare sedan dess. Men den goda upplevelse vi får av öppen eld har följt oss genom alla generationer. Det säger något om vilken resurs bålet utgjorde för våra förfäder för många hundra tusen år sedan. 

Vedeldning - ett viktigt kulturarv

Vedeldning inomhus är med andra ord ett kulturarv som aldrig fallit ur modet, även om behovet av uppvärmning av moderna byggnader gradvis har förändrats, genom nya byggmetoder och tekniska bestämmelser. Dessutom har vedspisar och kaminer i många år stått under press, eftersom de gamla icke-renbrännande eldstäderna släpper ut en hög andel hälsofarliga luftburna partiklar – det vill säga små, luftburna partiklar från förbränningsprocessen som dras ned i lungorna.

Renbrännande teknik i kampen mot luftburna partiklar

Luftburna partiklar och andra luftföroreningar utgör ett stort hälsoproblem i städer i många länder i Europa, rapporterar Europeiska miljöbyrånDen allra renaste luften finns i Umeå i Sverige och Tammerfors i Finland (med Bergen i Norge på femte plats), medan särskilt polska städer ligger längst ned på listan, enligt rankningen av Europeiska miljöbyrån. En rad städer i Europa har gjort insatser för att förbättra luftkvaliteten och av städerna i nämnda rankning har 127 en luft som räknas som bra, medan 73 städer har dålig eller mycket dålig luftkvalitet (mätt 2019 och 2020).

Sedan Norge 1998 införde krav i lag på att alla eldstäder som säljs i landet ska vara renbrännande, just för att minska luftföroreningarna, har Jøtul varit världsledande på att tillverka klimatvänliga kaminer och kamininsatser, tack vare sin Clean burning Technology.

Hållbart val med renbrännande kamin

Vissa modeller från Jøtul kan visa prov på partikelutsläpp ända ned till 5 gram – vilket till och med hälso- och miljömyndigheter går med på. ”Byt till en renbrännande kamin och allra helst en ’bästa vedkamin’, det vill säga en vedkamin med mycket låga partikelutsläpp”, skriver nättidningen Luftkvalitet i Norge, som norska Miljødirektoratet, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet och Helsedirektoratet står bakom.

Rene Christensen konsernleder salg hos Jøtul

- Fokuseringen på klimaet är en viktig del av vårt samhällsuppdrag, att bidra till en hållbar planet. Därför är vi djupt engagerade i att över hela världen berätta om vikten av ren förbränning, utöver vår starka fokusering på att hela tiden förbättra produkterna.

René Christensen, Senior Vice President Sales at Jøtul

För liten syretillförsel ger höga utsläpp av partiklar

När ved brinner avges gaser. Enligt norska Folkehelseinstituttet (FHI) finns hälften av energin (värmen) i veden i dessa gaser. Principen bakom Clean burn Technology handlar därför om hur veden förbränns. Mycket av vedeldningen sker med för liten syretillförsel, vilket ger ofullständig förbränning och höga utsläpp av partiklar.

Så eldar du i eldstaden

FHI skriver att de gamla vedkaminerna släpper ut sex gånger så mycket partiklar som nya, renbrännande kaminer. Partikelutsläppen från vedeldning kan därför minskas betydligt genom att byta ut gamla förorenande kaminer mot nya och renbrännande modeller

Klimatvänlig uppvärmning i eldstaden

Eldning i vedkamin räknas som CO2-neutral när den ved som eldas avger lika mycket CO2 (drivhusgasen koldioxid) som den skulle ha gjort genom förruttnelse ute i naturen. Därmed kommer den CO2 som frigörs vid vedförbränning att tas upp av träden och ingå i naturens eget kretslopp. Det är på denna grund biobränsle räknas som en viktig resurs för att kunna uppfylla åtaganden i Kyoto-avtalet, skriver norska Varmeprodusentenes Forening Detta förutsätter också att vedproducenten du köper av har fokus på ett hållbart skogsbruk.

Elda med gott samvete!

Norsk Varme skriver att ”Genom att ersätta 5 000 kWh ström från kolkraftverk med ved/bio, minskas utsläppen av CO2 med 5 ton. Det motsvarar CO2-utsläpp från två års bilkörning med bränsle”.

Det betyder att du kan elda med gott samvete, med en renbrännande Jøtul-kamin och eldning på rätt sätt.

Se video om hur du eldar på ett mer miljövänligt sätt

Visa video