Jøtul C 400. Foto.

Spiskassetter

Jøtuls eldstadskassetter är enkla och flexibla för installation i öppna gropar, eller när du vill byta ut äldre befintliga spisskär. Jøtul hjälper till att förvandla öppna eldstäder till effektiva värmekällor - samtidigt som man håller elden i elden.

Design

2 resultat