Gröna granar sett underifrån

Bättre luftkvalitet med ren förbränning

Ända sedan det 1998 enligt lag blev obligatoriskt att alla eldstäder som säljs i Norge ska vara renbrännande för att minska de luftburna partiklarna, har vi på Jøtul varje år lagt ned miljontals kronor på att utveckla vår Clean burn Technology. Resultatet är vedspisar och kaminer som ligger under hälften av utsläppskraven från norska myndigheter, som har ett av världens strängaste krav på utsläpp från vedspisar och kaminer. Det är goda nyheter för klimatet!

Utsläpp från gamla braskaminer

Man har sedan länge slagit fast att luftburna partiklar, det vill säga små partiklar i luften som bland annat kan härstamma från förbränningsprocesser, är ett allvarligt hälsoproblem. Och under kalla vinterdagar kan vedeldning utgöra det största lokala bidraget till dålig luft i städer och tätorter.

Det här utgör naturligtvis inte bara ett norskt fenomen och de utmaningar Norge står inför kan överföras på alla städer och tätorter där vedeldning utgör en viktig källa till uppvärmning av bostäder. Enligt Europeiska miljöbyrån bor en betydande del av Europas befolkning i områden, särskilt städer, där luftkvalitetskriterier överskrids – där just luftburna partiklar anges som en luftförorening som medför allvarliga hälsorisker.

Två män byter till en braskamin från Jøtul

Renbrännande vedkaminer och rätt eldningsmetod som lösning

Men även om media älskar att skapa dramatiska rubriker om vedeldning, råder bred enighet inom en rad expertkretsar kring att lösningen är uppenbar: Att byta ut de gamla kaminerna mot nya, renbrännande vedkaminer och spisar – eller installera en ny kamininsats i öppna spisen och elda rätt.

Vedeldning - det klimatvänliga alternativet

Det betyder också att om du går omkring och drömmer om att installera en ny, renbrännande vedkamin eller braskamin i lägenheten eller stugan, men blivit betänksam av efter att ha hört eller läst om problematiken med luftburna partiklar, lugnt kan andas ut – och in – i visshet om att din eldstad inte ger upphov till dålig luftkvalitet, varken för dig eller för andra.

Yxa som hugger ved

Trä är en förnybar resurs

Ved är dessutom en förnybar resurs och vedeldning anses vara CO2-neutralt. CO2 som frigörs vid förbränning tas upp av träden och ingår i det naturliga CO2-kretsloppet, skriver bland annat Enova (som arbetar för Norges omställning till ett lågutsläppssamhälle) och Norsk Varme, branschsammanslutningen för miljövänliga eldstäder och skorstenar i Norge. Även Naturvernforbundet (Norges äldsta natur- och miljöskyddsorganisation) är tydlig med att rätt vedeldning med en renförbrännande kamin är positiv för miljön.

Se vår video om hur man gör för att elda mer miljövänligt.

Clean burn Technology från Jøtul

Kravet från norska myndigheter på dagens kaminer är att kaminen inte får släppa ut mer än 10 gram partiklar per kilo eldad ved. Vi har emellertid fört begreppet ”renbrännande” till en långt mer miljövänlig nivå och tillverkar i dag kaminer med mindre än hälften av kravet enligt lag. Förklaringen är fortlöpande fokusering på produktutveckling och innovation, berättar vår marknadschef René Christensen.

Rene Christensen konsernleder salg hos Jøtul

- Ja, det händlar om vårt samhällsuppdrag. Därför är miljö och klimat en stor och viktig del av Jøtuls DNA. Varje år satsar företaget miljontals kronor på forskning och utprovning, och tack vare vår Clean burn Technology kan vi visa på en verkan som ger upp till 80% mindre utsläpp än de gamla kaminerna.

René Christensen, Senior Vice President Sale och Marketing i Jøtul

Vad är Clean burn Technology?

Clean burn Technology betyder, kort sagt, att kaminerna har en dubbel förbränningskammare som även förbränner de mindre partiklarna. En kamin från Jøtul ger dig alltså både trivsel, värmekomfort och klimat- och miljövänlig eldning. Att de dessutom ger 40% mer värme per vedträ än de gamla kaminerna får du på köpet! 

Se alla våra rent brännande kaminer