Rör ovanpå taket vid kallt väder

Hur kan vi lösa problematiken med luftburna partiklar?

Vi vet alltså att lösningen på problemet med luftburna partiklar är att byta ut gamla icke-renbrännande kaminer mot nya eldstäder. Men hur ska vi ta oss dit?

En lösning kan vara att titta på Bergen: Efter att det flera gånger lyst rött på alla luftkvalitetsmätare i ”staden mellan de sju fjällen”, vilket anger ”betydande hälsorisk” om man uppehåller sig utomhus, satte man åtgärder i verket med goda resultat.  Genom att ge 5 000 kronor i ”skrotpant” för äldre eldstäder har många bergensare bytt till renbrännande vedeldning. Dessutom införde kommunen från nyår förbud mot att använda icke-renbrännande eldstäder. ”Har du en sådan eldstad har du inte lov att använda den. Den måste antingen bytas ut, tas bort, plomberas eller på annat sätt säkras mot användning”, skriver kommunen på sin hemsida. Och vidare: ”Både miljöorganisationer och eldningsbranschen vill ha ett förbud mot gamla kaminer och vill att förbrukarna ska köpa nytt”.

I praktiken betyder det att det är förbjudet att använda en rad gamla omoderna och icke-renbrännande eldstäder i kommunen. Syftet med förbudet är att få ned utsläppen av luftburna partiklar som kan ge farlig luft vintertid.

I Norge kräver i dag Astma- og allergiforbundet att fler kommuner får laglig grund för att kunna införa effektiva åtgärder mot luftföroreningar och att de sedan använder dem.

Anmärkningsvärda resultat för luftkvaliteten i europeiska städer

Utfallet av Bergens åtgärder är anmärkningsvärt bra. I en nyligen genomförd undersökning av Europeiska miljöbyrån (EEA), rankas Bergen som nummer 5 av de 320 städer i Europa som undersökts beträffande luftkvalitet. Den allra renaste luften finns i Umeå i Sverige och Tammerfors i Finland, medan särskilt städer i Polen och norra Italien ligger längst ned på listan, enligt rankningen av Europeiska miljöbyrån. En rad städer i Europa har gjort insatser för att förbättra luftkvaliteten och av städerna i nämnda rankning har 127 en luft som räknas som bra, medan 73 städer har dålig eller mycket dålig luftkvalitet. Den dåliga luftkvaliteten kan få fatala konsekvenser för människors hälsa, vilket visas i en rapport från november 2020 från EEA. FN slår fast att mängden klimatgaser fortsätter att stiga och klimatförändringarna sker snabbare än förväntat.

Utan utsläppskrav begränsas andra tillverkares klimatfokusering

Det råder inga tvivel om att skadliga partiklar i luften utgör ett stort folkhälsoproblem och att luftburna partiklar till följd av vedeldning i gamla kaminer är den största syndaren. Tyskland har nu tagit tag i detta och utfärdat eldningsförbud från 2021 för alla kaminer tillverkade före 1995. Det innebär emellertid en utmaning att utsläppskrav inte fastställs för de nya kaminer som säljs, vilket gör att många tillverkare inte har denna klimatfokusering. Det finns inte heller några mätningar, liknande dem i Norge, som visar vilka enorma skillnader renbrännande eldstäder innebär i förhållande till konventionella kaminer.

I avsaknad av denna kunskap finns det flera länder som överväger att införa totalförbud mot vedeldning, vilket betyder mycket stora ingrepp i människors liv. Det är, enligt vår uppfattning, milt sagt underligt, när lösningen på utsläppsproblemet ligger i en förbränningsteknik som redan finns.

Clean burn Technology är lösningen!

Slutsatsen är att gamla icke-renbrännande eldstäder är en viktig orsak till problem med luftburna partiklar i Europa kalla vinterdagar. Nya, renbrännande eldstäder är lösningen på problemet!

Se våra renbrännande braskaminer