Gammalt foto av män som arbetar i Jøtul-fabriken

Norskt hantverk sedan 1853

Jøtul är en av världens äldsta producenter av braskaminer, insatser och eldstäder. Med bakgrund i stolt norsk tradition har vi kombinerat gediget hantverk och konsten att bekämpa kylan ända sedan 1853.


Jøtulfabrik som smälter järnskrot

Gjutjärn – kvalitet som håller

De som arbetar med produktutveckling på Jøtul tänker alltid ”Design for Manufacturing”. Våra produkter är tillverkade av återvunnet gjutjärn och huvudprincipen är att allt vi gör ska kunna formas och produceras. Våra produkter uppfyller alltid alla test- och godkännandekrav och ska kunna leva upp till våra kunders höga förväntningar. Samtidigt är gjutjärn ett levande material och inget gjutgods ser exakt likadant ut. Varje produkt blir unik.

Visste du att?
En viktig del av råmaterialet i vår produktion består av gamla återvunna gjutjärnskaminer som smälts om. I princip transporteras returkaminerna in i ena änden av fabriken och kommer ut som moderna renbrännande modeller i den andra.


Inget gjutgods ser exakt likadant ut. Varje produkt blir på ett sätt helt unik.

Espen Auensen, Research and Development Manager på Jøtul

Norskt kulturarv och hantverk

Norskt kulturarv och hantverk är en viktig del av vad Jøtul står för. Det är därför vi alltid anlitar norska formgivare och har egna projektingenjörer. En av deras viktigaste uppgifter är att konstruera en produkt när de omsätter formgivningen till gjutjärn i nära samarbete mellan modellverkstad, laboratorium och produktion. Samspel och god dynamik är viktiga aspekter för att projekten ska gå framåt och högkvalitativa produkter kunna utvecklas.

Med egen modellverkstad och eget gjuteri granne med utvecklingsavdelningen kan vi arbeta effektivt med återkoppling mellan avdelningarna under utvecklingsprocessen. Det ger många fördelar och är positivt för kvaliteten på samarbetet, produkternas ägarskap av och utvecklingen av dem.

Man som arbetar i Jøtul-fabriken med verkstad bakom sig.

Hållbarhet

Hållbarhet är djupt rotad i vår filosofi och hur Jøtul drivs idag och i framtiden

Läs mer

25 års garanti

Vi erbjuder 25 års garanti på alla utvändiga gjutjärnsdelar

Läs mer

Hitta återförsäljare

Våra återförsäljare hjälper dig att hitta den eldstad eller braskamin som passar dina behov

Läs mer


Norskt kulturarv och hantverk är en viktig del av vad Jøtul står för. Det är därför vi alltid anlitar norska formgivare och har egna projektingenjörer.

Modern teknik i utvecklingsprocessen

I dag är bland annat VR-teknik en viktig del av vår utvecklingsprocess. Tack vare den kan man redan i utvecklingsfasen uppleva produkten i verklig storlek. Man får en realistisk upplevelse och omedelbar återkoppling som kan tillämpas i den pågående produktutvecklingsprocessen. Det är ett bra verktyg som hjälper oss att leverera produkter med bra konstruktion och god estetik snabbare.

Höga krav förutsätter hög kompetens och lång erfarenhet

Testning och godkännande av produkter är en mycket viktig del av det vi gör. På Jøtul har vi hög kompetens och lång erfarenhet inom det här området. Vi har också nära samarbeten med bland annat SINTEF och NTNU i olika forskningsprojekt. Som slutkund ska du vara säker på att Jøtul levererar produkter som uppfyller alla test- och godkännandekrav på bästa möjliga sätt.

Vi testar våra kaminer enligt europeisk standard och fokuserar speciellt på utsläpp av partiklar och oförbrända gaser (OGC). Under utvecklingen av kaminens insats testar vi den även beträffande partikelutsläpp enligt norsk standard (NS 3058/3059). Det säkerställer att kaminen fungerar på bästa möjliga sätt inom ett brett effektområde.

Sigrid Bagge Slang, Laboratorieingenjör på Jøtul

En pålitlig värmekälla du kan lita på

Jøtul, med dess tradition och historia, betyder mycket både för våra kunder och samarbetspartner. Men även för oss som jobbar här. Våra åtaganden när det gäller kvalitet, innovation, säkerhet och miljö utgör grundpelare i vår produktion – från idé till färdig produkt. Med dessa kärnvärden kan du vara säker på att du får en pålitlig värmekälla som du kan lita på i många år framöver.

Man lägger ved i braskaminen Jøtul F 602 ECO.