Norwegian nature. Foto.

Kontakt

Jøtuls ursprung går tillbaka till Kvaerner Brug, som grundades utanför Christiania 1853. Om du besöker våra sidor på Facebook, kan du se utdrag och foton från vår 160-åriga historia.

Jøtul Group är en av världens ledande norska tillverkare av eldstäder och kaminer, med dotterbolag i Danmark, USA, Frankrike, Spanien, Italien, Storbritannien och Polen. Gruppen marknadsför sina produkter i 43 länder på fem kontinenter under varumärkena Jøtul, Scan, Atra, Ild och Warm.

Produktionen i Norge sker i Fredrikstad och Halden, medan utländska produktionsenheter finns i Vissenbjerg i Danmark, Portland, USA og Motz en Chautagne i Frankrike.

Jøtul-koncernen har en årlig omsättning på cirka SEK 886 miljoner och har 627 anställda. Bolagets största aktieägare är det börsnoterade, svenske Private Equity sällskapet Ratos

Kontakta oss