Loggar. Foto.

8 eldningstips

Lars Mytting, författare till succéboken Hel ved, ger dig råd om vad som är viktigt att tänka på när du eldar i en eldstad.

Tips 1: Luft!

Veden nyttjas bäst när dragventilen är delvis öppen, så att elden brinner intensivt. Då reduceras också föroreningar, då partiklar och gaser helt enkelt brinner upp – och blir till skön värme i bostaden istället. När huset är varmt, regleras rumstemperaturen med vedmängden, inte med luftventilen. 

Tips 2: Lite rök är bra

Det ska komma minimalt med rök från skorstenen. Rök är oförbrända gaser som är rika på energi. Därför är det smart att gå ut och se på röken som kommer ur skorstenen. Tät, svart rök betyder att förbränningen inte är optimal, som regel är det för att elden i eldstaden inte är intensiv nog. Vid fullständig förbränning kommer bara lite ånga och ljus, luktfri rök från skorstenen.  

Tips 3: Ren eldstad ger värme

Rengör eldstad och skorsten invändigt en gång per år, då får du mycket varmare eldstad. Ett sotlager på bara någon millimeter reducerar effekten så att värmen inte sprids ut genom gjutjärnet, utan direkt ut ur skorstenen. Rengör oftare om du eldar mycket furu, som ger mer sot än andra träslag.  

Ska du tvätta din eldstad? Vi visar hur du rengör på ett snabbt och prisvärd sätt.

Tips 4: Olika träsorter ger olika värme

Hårda träslag ger mer värme än lätta träslag av samma mängd. Men kilo för kilo ger träslagen samma värme, och ofta har de lätta träslagen billigare kilopris. Särskilt på småkalla dagar i början och slutet av eldningssäsongen är lätta träslag perfekt att elda med. De ger ren förbränning utan att huset blir jättevarmt. Veden brinner ut fortare men glöden kan användas och brinna tillsammans med en träkubbe av ett hårdare träslag. 

Tips 5: Värme över natten

I mycket få eldstäder kan det brinna längre än 2-3 timmar på en omgång ved. Den gamla metoden med att strypa lufttillförseln, så att eldstaden hålls igång under natten, skapar stora föroreningar och fara för skorstensbrand. Och det samlade värmeutbytet är dessutom dåligt för att energin inte tas tillvara. Sista inlägget av ved inför natten bör vara grova vedkubbar av hård ved som brinner normalt. När elden sen dör ut finns mycket värme kvar i huset ändå. På morgonen är det fortfarande ljummet från nattens eld och det är lätt att få igång elden igen om du önskar en brasa till morgonkaffet. 

Tips 6: Drag hjälper!

Drag är viktigt vid upptändningen, för när temperaturen är låg är syret motvilligt att blanda sig med molekylerna i bränslet. Luften gör så att rökgaser bombarderas med syre och tar eld lättare. Det är orsaken till att tändved tar fyr lättare och bättre när luckan till eldstaden står på glänt. Vissa hus är så väl tätade att det kan vara bra att öppna ett fönster när du tänder en brasa. Du kan också tillföra luft med olika redskap för att få igång brasan ordentligt. 

Tips 7: Upptanding från toppen är bäst

Många moderna eldstäder är konstruerade för att brinna från toppen och ner. Titta i bruksanvisningen eller hämta en från Internet om du behöver se tips för din eldstad. Elda från toppen genom att först stapla vedkubbar ganska tätt. Sen tänder du ovanifrån på veden så att elden brinner neråt genom att elden ”ramlar” ner och sprider sig. Eldstaden kommer snabbt upp i drifttemperatur, gaserna förbränns bättre och elden som du har fått igång brinner längre. 

Eld i spisen? Vi visar dig 4 steg för at starta din brasa!

Tips 8: Alltid mer än en vedkubbe

Lägg på två till tre vedkubbar åt gången – tar du bara en slocknar den lättare. Orsaken är att förbränningen av en vedkubbe sker i tre stadier, och en vedkubbe klarar inte att hålla sin process igång själv. Flera vedkubbar ger större yta, skapar mer luft och håller alla processerna igång samtidigt. 

Har du några frågor om vedeldning?

Kontakta din närmaste återförsäljare så hjälper de dig med allt du undrar om.

Kontakta din närmaste återförsäljare