Fäst för hand i eldstaden

Varför ryker det in från kaminen?

Upplever du att det ryker in när du ska lägga in ved i kaminen? Det kan finnas flera skäl till att det blir så och det behöver inte nödvändigtvis vara något fel på själva braskaminen. Vi ger dig en överblick över de möjliga orsakerna och vad du kan göra för att slippa rök från kaminen.

Därför ryker det in från kaminen

Skorstenen är kaminens motor och den fungerar så länge luften i skorstenen är varmare än luften utomhus. Det är då det skapas ett bra drag som drar ut röken från kaminen genom skorstenen. Om temperaturen är lägre i skorstenen än ute kommer draget att gå åt andra hållet och ge nedslag. Detta kan hända vid stora och snabba temperatursvängningar i uteluften. Men det kan också bero på andra faktorer som vindförhållanden, undertryck i rummet, fel på skorstenen, längden på rökkanalen, fel tändningsätt eller dålig ved.

Det här kan du göra för att slippa rök från kaminen:

Öppna försiktigt luckan till vedspisen för hand

Öppna luckan försiktigt när du ska lägga in ved

När rök kommer ut från kaminen medan luckan är öppen kallar vi det för rökutslag. Vi rekommenderar att du öppnar luckan försiktigt för att jämna ut trycket i braskaminen när du ska lägga in ved. Öppnar du luckan för snabbt drar du ut röken i rummet. Om det fortsätter ryka in efter att du har öppnat luckan försiktigt kan det bero på andra saker, som vi beskriver här nedan.

Jøtul F 233 svart vedspis i modernt lågenergihus

Nya täta hus skapar ett undertryck i rummet

Nya hus är mycket täta. Det gör att det inte kommer in särskilt mycket luft i bostaden förutom genom den balanserade ventilationen. Det kan skapa ett undertryck i rummen (mer luft dras ut än det kommer in). Om du använder en kraftig utsugsfläkt i köket och/eller dammsuger samtidigt som du eldar riskerar du att luftflödet i skorstenen vänder och röken slår in. Lösningen kan vara att ha en fläkt i toppen av skorstenen eller separat lufttillförsel till braskaminen.

Gammalt tegelrör

Fel på skorstenen och för kort rökkanal

Rökutslag kan även bero på fel på skorstenen eller skorstensanslutningar som rökkanaler och inmurningsstos. Om tvärsnittet är för litet kan inte tillräckligt med luft och rök transporteras ut genom skorstenen även om draget är bra.

Om det finns sprickor i kanalen kan det försämra kanalens funktion att dra ut röken.

Rökkanalens längd kan också påverka draget i kaminen. Om kanalen är för kort kan det ge dåliga och instabila dragförhållanden. Det finns nämligen ett tydligt samband mellan drag och kanalhöjd.

Vid någon av de här orsakerna till dåligt drag rekommenderar vi att du kontaktar närmaste återförsäljare som kan bedöma vad som kan åtgärdas med skorstenen.

Pipa på vintern

Väder- och vindförhållanden kan ge dåligt drag

Det ska i praktiken vara lättare att få fyr när det är låga temperaturer ute. När den varma luften från kaminen går upp i skorstenen och ersätts av kall luft utifrån får luften en drivkraft som skapar ett bra drag i skorstenen. Om det blåser mycket kan vindriktningen bidra till antingen bra drag eller sämre drag. Det kan antingen ge ett extra sug i kanalen och bättre drag eller blåsa ned i kanalen och ge dåligt drag. En regnhuv kan vara lösningen på detta och kan köpas hos närmaste återförsäljare.

Elda rätt – med torr ved!

Självklart är det också viktigt att elda rätt i kaminen eller braskaminen eftersom detta också kan säga något om hur rök- och sotbildningen är i kaminen. Det är viktigt att stapla med torr och finkluven ved, ha spjället öppet och tända från toppen. Då kommer braskaminen snabbare upp i drifttemperatur och rök och gaser kan förbrännas.

 

Vi visar dig hur du eldar rätt